OTTO

Het hulpmiddel om uw ontruimingstijden en intergroentijden snel, nauwkeurig en controleerbaar te berekenen en te beheren.
Inmiddels is OTTO zo goed als de standaard voor het berekenen van ontruimingstijden en intergroentijden.

Ontruimingstijden
Correcte ontruimingstijden zijn van groot belang: het zijn belangrijke instellingen voor het veilig functioneren van een verkeersregelinstallatie. Te lage ontruimingstijden kunnen gevaarlijke situaties opleveren en te hoge ontruimingstijden komen de verkeersdoorstroming niet ten goede.

Intergroentijden
Intergroentijden worden steeds meer toegepast. En terecht: een verkeerslicht kan het verkeer efficiƫnter verwerken, terwijl dit geen negatief effect heeft op de veiligheid. Ook deze tijden worden overzichtelijk in OTTO bepaalt.

Waarom OTTO?
Het handmatig berekenen van ontruimings- en intergroentijden kost veel tijd. Een groot deel van deze tijd bestaat uit het handmatig bepalen en opmeten van afrij- en oprijafstanden. Een arbeidsintensieve klus die relatief foutgevoelig is en niet altijd even leuk is om uit te voeren. Goede redenen om een softwarepakket te ontwikkelen waarmee ontruimingstijden snel, nauwkeurig en controleerbaar te berekenen zijn: OTTO.

Werking
De basis van OTTO is een kruispunttekening waarin de stopstrepen en rijlijnen getekend worden. Zodra deze gegevens bekend zijn, berekent OTTO van alle mogelijke conflictsituaties de afstanden en ontruimingstijden volgens de CROW richtlijn. Na controle en eventuele aanpassingen, kan de resulterende ontruimingstijden- of intergroentijdenmatrix opgeslagen worden in verschillende bestandsformaten.
Het werkbestand bevat alle informatie om achteraf makkelijk en duidelijk te achterhalen hoe de tijden tot stand zijn gekomen.
Achteraf zijn aanpassingen in de vormgeving eenvoudig door te voeren. De tijden kunnen zo snel opnieuw bepaalt worden voor een goede verkeersdoorstroming en -veiligheid.

Enkele voordelen
- Snel
- Gebruiksvriendelijk
- Lage foutgevoeligheid
- Conform CROW richtlijn, publicatie 321 of 111
- Naar eigen inzicht conflicten aanpassen
- Keuze uit ontruimingstijden of intergroentijden als resulterende matrix
- Exporteren naar o.a. COCON, CCOL, RWS-C, TPA-generator
- Overzichtelijke rapportages afdrukken (voorbeeld rapportage)
- Digitale opslag van tekening, ontruimingstijden en bepaling

Klanten
Inmiddels ervaren meer dan 40 wegbeheerders, adviesbureaus en leveranciers de voordelen van OTTO. Zie ook de referenties.