V-Log


Claassens Solutions is momenteel bezig om met behulp van V-Log het verkeerskundig beheer van verkeerslichten te verbeteren en te vereenvoudigen.

Wat is V-Log?
V-Log is een open standaard voor datalogging van een verkeersregelinstallatie. Het protocol is door iedereen te gebruiken en is ontwikkelt door Vialis en Van Grinsven Software.
V-Log bestaat uit berichten die al dan niet real-time verzonden worden. Uit deze berichten is de actuele status van de VRI af te leiden.

Informatie die V-Log o.a. bevat is de status en informatie van:

  • Detectie
  • Signaalgroepen
  • Overige in- en uitgangen
  • Status programma
  • KAR berichten


Wat zijn de kosten van het gebruik van V-Log?
Het mooie van V-Log is dat het volledig open en licentiekosten vrij is. Dat wil zeggen dat iedereen met V-Log aan de slag kan, zonder direct kosten te hoeven maken.
Programmeurs van regelapplicaties en de leveranciers van verkeerslichten implementeren V-Log meestal zonder extra kosten.

Wat is mogelijk met V-Log?
De V-Log informatie kan bijvoorbeeld achteraf inzichtelijk gemaakt worden in een fasediagram waarin analyses kunnen worden uitgevoerd. Klachten over de werking van een verkeerslichtenregeling kunnen zo worden nagegaan. Maar uitgebreide geautomatiseerde analyses, kunnen ook antwoord geven op verkeerskundige vraagstukken. Wat is de belasting van een verkeerslicht? Functioneert een verkeerslicht nog optimaal? Komen ongewenste verkeerssituaties voor?
Dit kan niet alleen achteraf, maar ook live door gebruik te maken van streaming V-Log.

Streaming V-Log biedt mogelijkheden die tot voor kort niet mogelijk waren. Met streaming V-Log kan vanuit elke locatie live meegekeken worden met een verkeerslicht. Dit kan niet alleen met één verkeerslicht, maar ook simultaan met alle verkeerslichten in een gebied. Hiermee is het mogelijk om naast kruispunt analyses, ook analyses op netwerkniveau uit te voeren. Werkt een gecoördineerde regeling wel zoals verwacht? Is een groene golf wel echt groen? Wat zijn de werkelijke reistijden tussen kruispunten?

Een geautomatiseerd systeem kan de verkeerssituatie continue monitoren en bij afwijkende verkeerssituaties de wegbeheerder op de hoogte brengen. Het verkeerskundig beheer neemt hiermee een enorme sprong van reactief naar proactief beheer.

De V-Log informatie kan tevens publiekelijk beschikbaar worden gesteld, zodat derde partijen innovatieve toepassingen kunnen ontwikkelen. De wegbeheerder kan daarbij bepalen welke informatie hij precies naar buiten stuurt.

Ontwikkelingen bij Claassens Solutions
Om bovenstaande mogelijk te maken, ontwikkelt Claassens Solutions de V-Log Centrale.
De toepassing bouwt verbinding op met de verkeerslichten om de streaming V-Log te ontvangen. De actuele status van alle verkeerslichten kan direct worden weergeven samen met de historie. Het is mogelijk om geautomatiseerd analyses uit te voeren.

De toepassing draait momenteel proef bij twee wegbeheerders. Bij de Provincie Noord-Holland draait de applicatie met meer dan 200 aangesloten verkeerslichten. In de Gemeente Delft met 38 verkeerslichten.

Claassens Solutions levert ook maatwerk software om real-time V-Log analyses uit te voeren. Bij onderstaande voorbeelden worden de analyse resultaten direct doorgegeven aan applicaties van derden. Deze applicaties zorgen vervolgens voor real-time aanpassing van de verkeerslichten om de verkeersdoorstroming te optimaliseren.
Referenties:
- bepaling intensiteiten voor netwerkregeling FAST van RHDHV;
- bepalen van overstaan voor DVM-Zuid Kennermerland.

Bij de ontwikkelingen staat, zoals u gewend bent bij Claassens Solutions, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voorop.

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact op.

Links:
- V-log.nl