Module CROW321

Module CROW321

Met de module CROW321 kunt u OTTO uitbreiden met de functionaliteit om eenvoudig volgens de nieuwe CROW richtlijn, publicatie 321, ontruimingstijden te berekenen.

Standaard is in OTTO de functionaliteit beschikbaar om volgens de CROW publicatie 111 te rekenen. Hiermee is het mogelijk om conform de nieuwe publicatie 321 te rekenen. Dit kan gerealiseerd worden door het aanpassen van de parameters, de boogstralen handmatig te bepalen, de bijbehorende parameters per rijvlak te specificeren, alle conflictpunten handmatig te controleren en met nog enkele andere zaken rekening te houden.
Het op deze manier toepassen van de nieuwe richtlijn kost echter veel tijd en door de vele handmatige aanpassingen is het gevoelig voor fouten.

Door gebruik te maken van de module CROW321, worden bovenstaande zaken voor u geautomatiseerd. De module maakt gebruik van andere parametertabellen, een aangepaste vormgeving met automatische boogstraalbepaling, een nieuwe en betere methode om het juiste conflictpunt te bepalen en bijbehorende formules. Uiteraard zijn de rapportage mogelijkheid en overige uitvoeren ook aangepast.
Na aanschaf van deze module kunt u overigens altijd kiezen volgens welke richtlijn u wilt werken.

Er is veel tijd gestoken in het implementeren en testen van deze nieuwe functionaliteit, zodat u snel, overzichtelijk en met vertrouwen ontruimingstijden kunt berekenen volgens de nieuwe richtlijn. Precies zoals u reeds gewend bent van OTTO.


Wat zijn de belangrijkste verschillen t.o.v. de richtlijn CROW111?

Parameters:

 • U kunt hier aangeven welke richtlijn u als basis wilt gebruiken voor het OTTO werkdocument.
 • Snelheden voor afslaande bewegingen, in CROW111 rechtsaf en linksaf, worden bepaald door de boogstraal.
 • Wel of geen voorkennis toepassen wordt niet gebruikt.
 • De weggebruiker landbouwverkeer is beschikbaar.
 • Een reactietijd is beschikbaar voor langzaam verkeer.
 • De standaardparameters zijn anders dan bij CROW111.
 • De standaardparameters voor 80 km/u is beschikbaar

Vormgeving:

 • Bij het intekenen van bochten wordt automatisch de bijbehorende boogstraal berekend. Het onderliggende algoritme berekend de gemiddeld boogstraal van de ingetekende bocht en laat deze vervolgens in het midden van het rijvlak met een blauwe lijn zien. Tekent u twee bochten na elkaar in hetzelfde rijvlak, dan laat OTTO van beide bochten de boogstraal zien.
 • Voor de boogstraal van een rijvlak kan gekozen worden uit de 1e bocht welke in het rijvlak is getekend, de 2e bocht of een handmatige boogstraal. Er kan ook aangegeven worden dat een rijvlak met een bocht als rechtdoorgaand beschouwd moet worden.

Matrix:

 • Er is een groot verschil in de methode voor conflictpunt bepaling.
  Methode volgens CROW111 bij kruisend verkeer: voor afrijden het verste conflictpunt, voor oprijden het dichtstbijzijnde conflictpunt. Dit hoef niet hetzelfde punt te zijn. Vervolgens wordt voor deze afstanden de ontruimingstijd bepaald.
  Volgens de CROW321 richtlijn bij kuisend verkeer: het conflictpunt voor afrijden en oprijden is hetzelfde. Voor elk conflictpunt wordt de af- en oprijafstand bepaald en de ontruimingstijd berekend. Het conflictpunt met de hoogste ontruimingstijd is maatgevend en bepaald daarmee de afstanden en ontruimingstijd. Hierdoor wordt vaker het maatgevende punt gekozen.
 • Bij het berekenen van de af- of oprijtijd van een afslaande richting, wordt gekeken naar de automatisch berekende of opgegeven boogstraal. Vervolgens wordt uit de tabel ‘straal oprij- en afrijsnelheden’ de snelheden gekozen. Indien een snelheid uit de tabel hoger ligt dan de snelheid voor rechtdoorgaand verkeer, dan wordt de rechtdoorgaande snelheid genomen voor de berekeningen.
 • In de conflictinformatie staat aangegeven met welke boogstraal het afslaand verkeer wordt gerekend.

Uitvoer:

 • Bij het uitvoeren van het resultaat naar de printer of bestand, wordt aangegeven welke richtlijn als basis gebruikt is. Uiteraard worden de bijbehorende parametertabellen, vormgeving , conflictinformatie en andere zaken getoond.

De CROW321 module wordt in ieder geval nog uitgebreid met de volgende functionaliteit:

 • Waarschuwing en advies voor de situatie dat oprijdend verkeer maatgevend wordt voor het afrijden. Deze situatie doet zich voor bij langzame weggebruikers, zoals fietsers of zwaar vrachtverkeer op lange oversteken in combinatie met korte groen- of geeltijden.

Onder screenshots ziet u hoe OTTO eruit ziet bij gebruik van de module CROW321.